fbpx

TERMENI ŞI CONDIŢII WWW.VETRO.VET

 

 1. PREZENTARE ȘI DEFINIŢII

Site-ul www.VETRO.VET se află în folosința Societății VETRO SOLUTIONS SA, cu sediul în jud. Iași, loc. Iași, Calea Chișinăului 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J22/3019/2019,  CUI RO30740124, societate denumită în cele de urmează, în mod generic deținătorul site-ului sau compania.

Site-ului www.VETRO.VET prezintă compania noastră și activitatea derulată de aceasta, precum și produsele noastre. Totodată, prin intermediul site-ului se asigură posibilitatea de abonare în vederea primirii de informări periodice (newsletter), precum și servicii de înscriere a participanților la diverse evenimente organizate de către companie, servicii supuse acestor termeni, în cazul în care nu vor fi stipulate condiții speciale pentru fiecare caz în parte.

Următorii termeni vor fi definiţi după cum urmează:

 • Utilizator – orice persoană care accesează site-ul sau care se va putea înregistra la un moment dat pe site, fiind interesată de activitatea VETRO.VET, se abonează în vederea primirii de informări periodice (newsletter) sau se înscriere ca participant la evenimente organizate de către companie și care se obligă implicit să respectate prezentul set de reguli, fiind răspunzător pentru acțiunile sale pe site;
 • Serviciu – furnizarea către utilizator a accesului la platformă prin intermdiul căreia se poate abona în vederea primirii de informări periodice (newsletter) sau se poate înscriere ca participant la evenimente organizate de către companie.

 

 1. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru accesarea site-ului, respectiv secțiunile de prezentare, nu este necesară înregistrarea utilizatorilor.

Înregistrarea utilizatorului este obligatorie numai în cazul în care acesta se înscrie pentru primirea periodică a newsletter-ului sau pentru înscrierea în vederea participării la un eveniment organizat de companie.

Pentru a beneficia de aceste servicii oferite de www.VETRO.VET, vă obligaţi şi garantaţi următoarele:

1) furnizaţi date reale, exacte şi complete despre utilizator, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare al site-ului;

2) menţineţi sau actualizaţi datele de înregistrare care au suferit modificări pentru ca acestea să fie conforme realităţii, exacte şi complete.

Deținătorul site-ului îşi rezervă dreptul (nu şi obligaţia) de a verifica corectitudinea datelor de înregistrare ale utilizatorilor. În cazul în care se constată că informaţiile puse la dispoziţie de utilizator sunt inexacte, deținătorul site-ului îşi rezervă dreptul de a refuza utilizatorului accesarea serviciilor oferite pe site, precum și înscrierea și participarea la evenimentele organizate.

Prin accesarea site-ului şi a Serviciilor puse la dispozitie, Utilizatorul garantează că oferă deținătorului site-ului date corecte fiind unicul responsabil pentru informațiile furnizate.

 

 1. OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizarea site-ului este permisă pentru uilizarea cu bună – credință, pentru obținerea de informații și pentru folosirea serviciilor menționate la art. 1 de mai sus.

Reprezentările stilizate, creația grafică, logo-urile şi simbolurile asociate şi combinaţii ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, fotografiile, materialele audio – video, conținutul folosite pe acest site, sunt proprietatea Vetro Solutions SA sau această companie a dobândit dreptul de a le utiliza. Fac excepție informațiile şi elementele grafice înregistrate de utilizatori, precum și semnele grafice aparținând altor entități.

Nici un utilizator al site-ului nu poate prelua conținutul site-ului, nu poate interveni, modifica sau șterge conținutul acestuia (textul, imaginile, logourile etc.). Orice încălcare a acestei reguli reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, de marcă sau orice alt drept de proprietate intelectuală.

Nu sunt permise copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, a materialelor existente efectuate în scopuri comerciale.

În cazul în care în cadrul site-ului există sectiuni în care utilizatorii pot insera comentarii și pot exprima opinii personale, imagini sau alte elemente susceptibile a fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală, răspunderea privind conținutul acestora le revine în exclusivitate utilizatorilor în cauză.

 

 1. MODIFICĂRILE SERVICIULUI 

Deținătorul acestui site îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent funcționarea acestuia sau serviciile puse la dispoziţie (în totalitate sau numai în parte). În acest caz, deținătorul nu este răspunzător pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a accesului la site și la serviciile disponibile prin intermediul acestuia.

 

 1. RĂSPUNDERE

Utilizatorul declară în mod expres că acceptă următoarele condiţii:

 1. Utilizarea serviciilor puse la dispoziţie pe site se face pe propria sa răspundere.
 2. Deținătorul site-ului nu oferă nici o garanţie că:
 • serviciile împlinesc toate cerinţele utilizatorilor;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • erorile de program vor fi corectate.

 

 1. LIMITELE RĂSPUNDERII 

Utilizatorul acceptă în mod expres că administratorii site-ului nu vor fi răspunzători pentru nici un fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor www.VETRO.VET ;

– acces neautorizat sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;

– declaraţii sau acţiuni ale unei terţe părţi asupra site-ului;

– orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

 

 1. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI

Deținătorii site-ului pot transmite notificări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afişarea de înştiinţări către utilizatori în mod general, pe site.

 

 1. FORŢA MAJORĂ

Deținătorul www.VETRO.VET nu este obligat a se conforma obligaţiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, alte acţiuni sau inacţiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.

 

 1. LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea acestui site web, Utilizatorul acceptă ca acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti române competente.

www.VETRO.VET nu oferă garanţia că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări in afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor ţării în care se află.

 

 1. CLAUZE FINALE 

Termenii de față reglementează accesul utilizatorilor pe site-ul www.VETRO.VET. În cazul în care, ulterior lansării site-ului, vor fi implementate servicii suplimentare puse la dispoziţie pe site, aceste servicii vor fi supuse aceloraşi reguli şi condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.

Prin accesarea acestui site acceptaţi condiţiile de mai sus şi sunteţi de acord că acesta are valoare unui contract, acceptat in mod tacit, intre utilizator si administratorii site-ului. În cazul în care nu doriţi să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie de acest site.