fbpx

Politica în domeniul calității

Vetro solutions S.A. este o companie antreprenorială integral românească ce activează în domeniul cercetării, fabricației și distribuției de produse de uz veterinar. Vetro își concentrează resursele pentru a fabrica și distribui produse care să corespundă scopului pentru care acestea au fost concepute, să fie în conformitate cu autorizaţia de comercializare, respectiv cu notificarea acestora, să nu expună clienţii nici unui risc datorat deficienţelor privind siguranţa, calitatea şi eficacitatea produselor, pe de o parte, iar pe de altă parte pentru a se asigura că cerinţele şi aşteptările clienţilor sunt determinate şi îndeplinite în scopul creşterii satisfacţiei lor.

Vetro Solution S.A. a adoptat un Sistem de Management al Calităţii flexibil, prin intermediul căruia se respectă cerinţele Standardului de Referinţă ISO 9001:2015, cerinţele Bunelor Practici de Fabricaţie, ale Bunelor Practici de Distribuție, precum şi alte cerinţe legale şi de reglementare, identificate ca fiind necesare și astfel aplicabile în cadrul companiei noastre. Acest sistem se aplică la nivelul întregii companii și este în mod obligatoriu respectat de către întregul personal.

Proiectarea, implementarea şi menţinerea Sistemului de Management al Calităţii a constituit unul dintre pașii necesari în poziționarea Vetro, aceea de vector de schimbare în piața veterinară din România, și se sprijină pe următoarele principii: orientarea către client, implicarea conducerii şi exemplul personal, implicarea personalului, abordarea bazată pe proces, îmbunătăţirea continuă, luarea deciziilor pe bază de dovezi, relaţiile de parteneriat cu furnizorii/ clienții.

Prin prevederile şi responsabilităţile cuprinse în procedurile şi instrucţiunile de lucru  aprobate, prin analiza efectuată de management, auditul intern, comunicare şi instruirea personalului, precum şi prin aplicarea acţiunilor corective şi preventive, conlucrarea echipelor din activitățile implicate în analiza cauzelor şi rezolvarea problemelor, ne angajăm în respectarea cerinţelor legale, de reglementare şi a altora specifice, astfel încât îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii să constituie fundamentul pentru ca produsele și serviciile furnizate de Vetro Solutions S.A. să îndeplinească cerinţele de calitate şi siguranţă, de competitivitate ale pieții.

Echipa de management a Vetro Solutions S.A. este implicată direct în îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calității și conducerea proceselor prin eficacitate, analiza permanentă a oportunităților și riscurilor și stabilește cadrul pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, atât generale, cât și specifice pentru fiecare proces derulat de organizatie.

Pentru asigurarea funcţionării sistemului de management integrat sunt asumate obiective de performanță care sunt monitorizate, măsurate şi evaluate periodic de către management.

Prezenta politică de calitate este comunicată, afişată şi însuşită de tot personalul, disponibilă pentru public şi poate fi modificată/ completată ori de câte ori este nevoie.