fbpx

Manager asigurarea calității

Aplică acum

Candidat ideal

Absolvent în chimie sau farmacie, biologie, biochimie

Peste 3 ani experiență în domeniu

Cunoștințe privind buna practică de fabricație în ceea ce privește activitatea de fabricație a medicamentelor

Cunoștințe referitoare la standardele în vigoare privind Sistemul farmaceutic al calității și standardele ISO

Cunoștințe limbă engleză, nivel avansat

Descrierea jobului:

Implementează și îmbunătățește Sistemul Calității și de Management Integrat în companie conform Ghidului privind Buna Practică de Fabricație pentru medicamente de uz veterinar și standardelor ISO în vigoare

Participă la elaborarea documentației Sistemului de Management Integrat la nivel de companie și elaborează proceduri specifice activităților de asigurare a calității

Asigură monitorizarea implementării acțiunilor corective pentru îndepărtarea neconformităților de calitate, constatate în timpul auditurilor

Participă la efectuarea auditurilor interne

Participă la activitățile referitoare la validare/calificare