fbpx

Director financiar

Aplică acum

Vetro este în căutarea unui director financiar, membru in Board.
Viitorul nostru coleg trebuie să fie un foarte bun jucător de echipă, un profesionist pasionat, analitic, coerent, cu o puternică viziune strategică, un grad sănătos de flexibilitate și adaptare și cu foarte bune abilități de management.

Candidat ideal

Experiență dе minim 5 ani pe o pozitie similară

Studii superioare economice, atestat CECCAR

Experientă în managementul financiar (raportare, trezorerie, analiză, planificare, investiții)

Experientă relevantă în conducerea unei echipe

Cunostinte solide în ceea ce privește legislația în vigoare privind domeniul financiar-contabil

Experienta anterioara în zona de audit financiar constituie un avantaj

Cunostințe temeinice în ceea ce privește sistemul organizatoric financiar-contabil

Capacitate dе a prelucra informațiile, dе a le interpreta și dе a le valorifica prin luarea dе decizii

Corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii și simt dezvoltat al responsabilității

Foarte bune abilități de comunicare și relaționare

Atenție la detalii și acuratețe în lucru

Descrierea jobului:

Obiective generale ale jobului:

Organizează, conduce, controlează și răspunde de buna desfășurare a activității financiar-contabile a societății

Este responsabil de orgаnizarеa și gеstionarea în mod еficient а intеgrității întregului pаtrimoniu аl societății, în conformitate cu dispozițiilе lеgale în vigoare și normеle sau reglеmеntările interne ale societății

Se asigură și răspunde de îndeplinirea la termen a obligațiilor societății față de instituțiile statului și terți, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare

Urmărește în permanență modificările legislative care pot avea influențe economice, financiare, contabile și fiscale asupra companiei

În raport cu activitatea financiar-contabilă:

Asigură întocmirea lucrărilor de închidere lunară, a bugetelor de venituri și cheltuieli și calcularea principalilor indicatori economico-financiari: bilanțul, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele la conturile anuale

Organizează, conduce și controlează inventarierea generală anuală a patrimoniului societății

În raport cu activitatea de Management:

Organizează, coordoneaza și motivează echipa din cadrul departamentului Financiar-Contabil

Se asigură de creșterea competentelor din cadrul echipei sale, își instruiește și acompaniază echipa în mod continuu, atât individual cât și colectiv

Stabileste obiective clare în ceea ce privește orientarea și organizarea activității departamentului său, în acord cu strategia și obiectivele companiei

În raport cu activitatea de planificare si raportare:

Realizează planul de afaceri pe termen scurt, mediu și lung împreună cu directorul general

Asigura elaborarea de studii și analize cu privire la profitabilitatea activităților, eficiența utilizării capitalului de lucru, evoluția acumulărilor bănesti, a structurii cheltuielilor materiale și a altor indicatori economico-financiari

Este responsabil de analiza lunară a necesarului de lichidități și dispune măsuri în vederea accelerării vitezei de rotație a activelor circulante

Realizează periodic analize economice la nivel de companie și propune strategii, metode și instrumente de intervenție pentru optimizarea performanței

Organizează și asigură reflectarea realizărilor și rezultatelor economice ale societății pe baza întocmirii situațiilor financiare

În raport cu asigurarea finanțării:

Întocmește și raportează analiza cash-flow pe termen scurt, mediu și lung

Se implică activ în vederea obținerii de soluții eficiente de finanțare, atunci când există necesități

Menține legătura cu băncile și alte instituții financiare