fbpx

Anunț finalizare proiect
„Înființare capacitate de producție la SC VETRO SOLUTIONS SRL”

Vetro Solutions SA, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „ Înființare capacitate de producție la SC VETRO SOLUTIONS SRL”, cod Smis 116430, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi Mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivele proiectului: Îmbunătățirea competitivității economice a companiei VETRO SOLUTIONS SRL prin înființarea unei unități de producție de medicamente de uz veterinar.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Amenajarea și dotarea unității de producție de medicamente de uz veterinar a companiei VETRO SOLUTIONS SRL.
  2. Eficientizarea activității companiei VETRO SOLUTIONS SRL prin certificarea procesului de producție și implementarea de standarde de calitate.
  3. Extinderea pe piețe externe prin participarea la un târg internațional.

 

Rezultatele proiectului:

  1. Înfiintare unitate de producție;
  2. Standard de calitate implementat și certificat și proces de producție certificat;
  3. Participarea la un târg internațional de profil.

 

Valoare totală a proiectului este de 7.524.078,48 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 4.481.769,35 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 66 luni, respectiv de la data 03.07.2017 până la data de 31.12.2022.

Impactul investiției la nivelul regiunii: înființarea unității de producție de medicamente de uz veterinar va avea următoarele efecte benefice asupra economiei locale: va contribui la diminuarea şomajului prin faptul că prin implementarea proiectului s-au creat 2 locuri de muncă din categorie defavorizata; echipamentele achiziţionate corespund nevoii de dezvoltare durabilă; dezvoltarea societăţii va constitui o sursă sigură şi în creşterea veniturilor pentru Bugetul de Stat Local, pentru Bugetul Asigurărilor de Sănătate şi şomaj.